Location: HOME» 删除栏目» Scientific Papers

Papers Published in 2014

Date:2015-11-19Author:AdminSource:ICS

No.

Title

Journals

Authors

1

De novo assembly of soybean wild relatives for pan-genome analysis of diversity and agronomic traits

Nature Biotechnology 2014, 32(10):1045-1052

Ying-hui Li, Guangyu Zhou, Jianxin Ma, Wenkai Jiang, Long-guo Jin, Zhouhao Zhang, Yong Guo, Jinbo Zhang, Yi Sui, Liangtao Zheng, Shan-shan Zhang, Qiyang Zuo, Xue-hui Shi, Yan-fei Li, Wan-ke Zhang, Yiyao Hu, Guanyi Kong, Hui-long Hong, Bing Tan, Jian Song, Zhang-xiong Liu, Yaoshen Wang, Hang Ruan, Carol K L Yeung, Jian Liu, Hailong Wang, Li-juan Zhang, Rong-xia Guan, Ke-jing Wang, Wen-bin Li, Shou-yi Chen, Ru-zhen Chang, Zhi Jiang, Scott A Jackson, Ruiqiang Li, Li-juan Qiu

2

STV11 encodes a sulphotransferase and confersdurable resistance to rice stripe virus.

Nature Communications 2014, 5:4768

Qi Wang, Yuqiang Liu, Jun He, Xiaoming Zheng, Jinlong Hu, Yanling Liu, Huimin Dai, Yingxin Zhang,Baoxiang Wang, Weixun Wu, He Gao, Yunhui Zhang, Xiaorong Tao, Huafeng Deng, Dingyang Yuan,Ling Jiang, Xin Zhang, XiupingGuo, Xianian Cheng, Chuanyin Wu, Haiyang Wang, Longping Yuan,Jianmin Wan.

3

Days to heading 7, a major quantitative locus determining photoperiod sensitivity and regional adaptation in rice.

PNAS 2014, 111(46): 16337-16342.

Gao H, Jin M, Zheng XM, Chen J, Yuan D, Xin Y, Wang M, Huang D, Zhang Z, Zhou K, Sheng P, Ma J, Ma W, Deng H, Jiang L, Liu S, Wang H, Wu C, Yuan L, Wan J

4

mRNA and small RNA Transcriptomes Reveal Insights into Dynamic Homoeolog Regulation of Allopolyploid Heterosis in Nascent Hexaploid Wheat.

Plant Cell 2014, 26(5):1878-1900

Li A, Liu D, Wu J, Zhao X, Hao M, Geng S, Yan J, Jiang X, Zhang L, Wu JY, Yin L, Zhang R, Wu L, Zheng Y, Mao L.

5

GLUTELIN PRECURSOR ACCUMULATION3encodes a regulator of post-Golgi vesicular traffic essential for vacuolar protein sorting in rice endosperm.

Plant Cell  2014, 26(1):410-425

Yulong Ren, Yihua Wang, Feng Liu, Kunneng Zhou, Yu Ding, Feng Zhou, Ying Wang,  Kai Liu, Lu Gan, Weiwei Ma, Xiaohua Han, Xin Zhang, XiupingGuo, Fuqing Wu, Zhijun Cheng, Jiulin Wang, Cailin Lei, Qibing Lin, Ling Jiang, Chuanyin Wu, YiqunBao, Haiyang Wang,Jianmin Wan

6

Differences in CH4 and N2O emissions between rice nurseries in Chinese major rice cropping areas.

Atmospheric Environment 2014, 96:220-228

Yi Zhang, Zhijie Li, Jinfei Feng, Xin Zhang, Yu Jiang, Jin Chen, Mingqian ZhangAixing Deng, Weijian Zhang

7

Genome-wide Identification, Classification, and Expression Analysis of Hsf Family in Soybean.

BMC Genomics 2014, 15(1):1009

Pan-Song Li, Tai-Fei Y, Guan-Hua He, Ming Chen, Lian-Cheng Li, Shou-Cheng Chai, Zhao-Shi Xu, You-Zhi Ma

8

Comparative transcriptomic analyses revealed divergences of two agriculturally important aphid species

BMC Genomics 2014, 15:1023

Dahai Wang, Qi Liu, Huw D. Jones, Toby Bruce, Lanqin Xia

9

Construction of a high-density genetic map based on large-scale markers developed by specific length amplified fragment sequencing (SLAF-seq) and its application to QTL analysis for isoflavone content in Glycine max.

BMC Genomics 2014,15:1068

Li B, Tian L, Zhang J, Huang L, Han F, Yan S, Wang L, Zheng H and Sun J

10

Comparative transcriptome sequencing of tolerant rice introgression line and its parents in response to drought stress.

BMC Genomics 2014, 15:1026

Liyu Huang, Fan Zhang, Fan Zhang, Wensheng Wang, Yongli Zhou, Binying Fu, Zhikang Li.

11

Development and characterization of highly polymorphic SSR (Simple Sequence Repeat) markers through genome-wide microsatellite variants analysis in Foxtail millet [Setaria italica (L.) P. Beauv.]

BMC Genomics 2014, 15:78

Shuo Zhang, Chanjuan Tang1, Qiang Zhao, Jing Li, Lifang Yang, Lufeng Qie, Xingke Fan, Lin Li, Ning Zhang, Meicheng Zhao, Xiaotong Liu, Yang Chai, Xue Zhang, Hailong Wang, Yingtao Li, Wen Li, Hui Zhi, Guanqing Jia, Xianmin Diao

12

Detecting SNPs underlying domestication-related traits in soybean

BMC Plant Biology 2014, 14:251

Ying-Hui Li, Jochen C Reif, Scott A Jackson, Yan-Song Ma, Ru-Zhen ChangLi-Juan Qiu

13

GmPRP2 promoter drives root-preferential expression in transgenic Arabidopsis and soybean hairy roots

BMC Plant Biology 2014, 14:245

Li Chen, Bingjun Jiang, Cunxiang Wu, Shi Sun, Wensheng Hou, Tianfu Han

14

Large-scale microsatellite development in grasspea (Lathyrus sativus L.), an orphan legume of the arid areas

BMC Plant Biology 2014, 14: 65

Tao Yang, Junye Jiang, Marina Burlyaeva, Jinguo Hu, Clarice J Coyne, Shiv Kumar, Robert Redden, Xuelian Sun, Fang Wang, Jianwu Chang, Xiaopeng Hao, Jianping Guan and Xuxiao Zong

15

Conserved CO-FT regulons contribute to the photoperiod flowering control in soybean

BMC Plant Biology 2014, 14:9-22

Chengming Fan, Ruibo Hu, Xiaomei Zhang, Xu Wang, Wenjing Zhang, Qingzhe Zhang, Jinhua Ma and Yong-Fu Fu

16

Genome-wide association for grain morphology in synthetic hexaploid wheats using digitalimaging analysis

BMC Plant Biology 2014, 14:128

Awais Rasheed, Xianchun Xia, Francis Ogbonnaya, Tariq Mahmood, Zongwen Zhang, Abdul Mujeeb-Kazi and Zhonghu He

17

Homologous haplotypes, expression, genetic effects and geographic distribution of the wheat yield gene TaGW2.

BMC Plant Biology 2014, 25(14):107

Lin Qin, Chenyang Hao, Jian Hou, Yuquan Wang, Tian Li, Lanfen Wang, Zhengqiang Ma, Xueyong Zhang

18

Regional distribution of the protein and oil compositions of soybean cultivars in China

Crop Science 2014, 54;1139-1146

Peiyou Qin, Wenwen Song,  Xiushi Yang , Sun Shi, Xianrong Zhou, Ruping Yang, Na Li, Wensheng Hou, Cunxiang Wu, Tianfu Han, Ren Guixing Ren

19

Contributions of parental inbreds and ieterosis to morphology and yield of single-cross maize hybrids in China

Crop Science 2014, 54 :1-13

Yongxiang Li, Yu Li, Xinglin Ma, Cheng Liu, Zhizhai Liu, Xianjie Tan, Baocheng Sun, Yunsu Shi, Yanchun Song, Tianyu Wang, and Stephen Smith

20

Overview and Application of QTL for Adult Plant Resistance to Leaf Rust and Powdery Mildew in Wheat

Crop Science 2014, 54:1907-1925

Zaifeng Li, Caixia Lan, Zhonghu He, Ravi P. Singh, Garry M. Rosewarne, Xinmin Chen, and Xianchun Xia

21

Evaluation of a Modified Hybrid-Maize Model Incorporating a Newly Developed Module of Plastic Film Mulching

Crop Science 2014, 54:2796-2804

Peng Hou, Zhenling Cui,Lingduo Bu, Haishun Yang, Fusuo Zhang, and Shaokun Li

22

Lodging-Related Stalk Characteristics of Maize Varieties in China since the 1950s

Crop Science 2014, 54: 2805-2814

Daling Ma, Ruizhi Xie, Xin Liu, Xingkui Niu, Peng Hou, Keru Wang, Yanli Lu, and Shaokun Li

23

Changes in the morphological traits of maize genotypes in Chinabetween the 1950s and 2000s

European Journal of Agronomy 2014, 58:1-10

D.L. Ma, R.Z. Xie, X.K. Niu, S.K. Li, H.L. Long, Y.E. Liu

24

Temporal and spatial variation in accumulated temperature requirements of maize

Field Crops Research 2014,158:55-64

Peng Hou, Yuee Liua, Ruizhi Xie, Bo Ming, Daling Ma, Shaokun Li, Xurong Mei

25

Suppressive effect of extruded adzuki beans (vigna angularis) on hyperglycemia after sucrose loading in rats.

Industrial Crops and Products 2014,52:228-232

Yang Yao, Guixing Ren

26

Effects of long-term fertilization on soil organic carbon content and aggregate composition under continuous maize cropping in Northeast China.

Journal of Agricultural Science 2014,13(7):1477-1485

Zhenwei Song, Ping Zhu, Hongjun Gao, Chang Peng, Aixing Deng, Chengyan Zheng, Md Abdul Mannaf, Md Nurul Islam, Weijian Zhang

27

Meeting demands for increased cereal production in China

Journal of Cereal Science 2014, 59:235-244

Zhonghu He, Xianchun Xia, Shaobing Peng, Thomas Adam Lumpkin

28

Wheat seed storage proteins: Advances in molecular genetics, diversity and breeding applications

Journal of Cereal Science 2014, 60:11-24

Awais Rasheed, Xianchun Xia, Yueming Yan, Rudi Appels, Tariq Mahmoodb, Zhonghu He

29

Resistance of faba bean and pea germplasm to Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae) and its relationship with quality components

Journal of Economic Entomology 2014, 107(5): 1992-1999

Duan C XZhu Z D, Ren G XWang, X MLi D D.

30

TEF-7A, a transcript elongation factor gene, influences yield-related traits in bread wheat (Triticum aestivum L.)

Journal of Experimental Botany 2014, 65(18):5351–5365

Jun Zheng, Hong Liu, Yuquan Wang, Lanfen Wang, Xiaoping Chang, Ruilian Jing,Chenyang Hao,  Xueyong Zhang

31

Impacts of Nighttime Warming on the Soil Nematode Community in a Winter Wheat Field of Yangtze Delta Plain, China.

Journal of Integrative Agriculture 2014, 13(7) :1477-1485

Zhenwei Song, Bin Zhang, Yunlu Tian, Aixing Deng, Chengyan Zheng, Md Nurul Islam, Md Abdul Mannaf, Weijian Zhang

32

A Dominant Locus, qBSC-1, Controls β Subunit Content of Seed Storage Protein in Soybean (Glycine max (L.) Merri.)

Journal of Integrative Agriculture 2014, 13(9):1854-1864

Wang Jun, Liu Lin, Guo Yong, Wang Yong-hui, Zhang Le, Jin Long-guo, Guan Rong-xia,Liu Zhang-xiong, Wang Lin-lin, Chang Ru-zhen and Qiu Li-juan

33

Advanced Backcross QTL Analysis for the Whole Plant Growth Duration Salt Tolerance in Rice (Oryza sativa L.).

Journal of Integrative Agriculture 2014, 13:1461-1467

Chai Lu, Zhang Jian, Pan Xiao-biao, Zhang Fan, Zheng Tian-qing, Zhao Xiu-qing, Wang Wen-sheng, Ali Jauhar, Xu Jian-long, Li Zhi-kang

34

Allelic Variation in Loci for Adaptive Response and Its Effect on Agronomical Traits in Chinese Wheat (Triticum aestivum L.)

Journal of Integrative Agriculture 2014, 13(7): 1469-1476

Lifeng Gao, Pan Liu,  Yanchun Gu and  Jizeng Jia

35

Comparative analysis of gene expression profiling between resistant and susceptible varieties Infected with soybean cyst nematode race 4 in Glycine Max

Journal of Integrative Agriculture 2014, 13(12):1411-1421

Li B, Sun J, Wang L, Zhao R, Wang L

36

Phytochrome D is involved in red light-induced negative gravitropism in Arabidopsis thaliana.

Journal of Integrative Agriculture 2014, 13(8):1634-1639

Li J, Hou P, Zheng X, Song M, Su L, Yang J

37

HapIII of TaSAP1-A1, a positively selected haplotype in wheat breeding.

Journal of Integrative Agriculture  2014, 13(7): 1462–1468

Jianzhong Chang, Chenyang Hao, Xiaoping Chang, Xueyong Zhang, Ruilian Jing

38

Effects of environmental temperature on the regeneration frequency of the immature embryos of wheat

Journal of Integrative Agriculture 2014, 13(4):722-732.

Wang X M, Wang K, Li J R, Du L P, Li J R, Xu H J, Ye X G.

39

Effects of Tillage Practices on Water Consumption, Water Use Efficiency and Grain Yield in Wheat Field

Journal of Integrative Agriculture  2014,13(11):2378-2388

Chengyan Zheng, Zhenwen Yu, Yu Shi, Shiming Cui, Dong Wang, Yongli Zhang, Junye Zhao.

40

Nighttime Warming Will Increase Winter Wheat Yield Through Improving Plant Development and Grain Growth in North China

Journal of Plant Growth Regulation 2014, 33:397–407

Jin Chen,Yunlu Tian, Xin Zhang, Chengyan Zheng, Zhenwei Song, Aixin Deng, Weijian Zhang

41

Salicylic acid enhances resistant to Fusarium Oxysporum F.sp Phaseoli in common bean (Phaseolus vulgaris L.)

Journal of Plant Growth Regulation 2014, 33:470-476

Xue R, Wu J, Wang LF, Blair MW, Wang XM, Ge WD, Zhu ZD, Wang SM

42

Partial suppression of l-galactono-1, 4-lactone dehydrogenase causes significant reduction in leaf water loss through decreasing stomatal aperture size in Arabidopsis

Journal of Plant Growth Regulation 2014, 722:171-179

Li Bin, Yang Yanping, Yu Chunmei, Li Shiming, Chen Jing, Liu Xin, Qin Huanju, Wang Daowen

43

Reduced mitochondrial and ascorbate- glutathione activity after artificial ageing in soybean seed.

Journal of Plant Physiology 2014, 171:140–147

Xin X, Tian Q, Yin GK, Chen XL, Zhang JM, Ng S, Lu XX.

44

Fine mapping of a minor-effect QTL, DTH12, controllingheading date in rice by up-regulation of florigen genesunder long-day conditions.

Molecular Breeding 2014, 34:311-322

ZhengzhengZhong,Weixun Wu,Hongjun Wang,Liping Chen, Linglong Liu,Chunming Wang,Zhigang Zhao,GuangwenLu,He Gao,Xiangjin Wei,Chuanyuan Yu,Mingjiang Chen,YingyueShen,Xin Zhang, Zhijun Cheng,Jiulin Wang, Ling Jiang,Jianmin Wan

45

Fine mapping of brown planthopper (NilaparvatalugensSta°l) resistance gene Bph28(t) in rice (Oryza sativa L.)

Molecular Breeding 2014, 33:909-918

Han Wu, Yuqiang Liu, Jun He, Yanling Liu, Ling Jiang, Linglong Liu, Chunming Wang , Xianian Cheng, Jianmin Wan

46

TaGS-D1, an ortholog of rice OsGS3, is associated with grain weight and grain length in common wheat

Molecular Breeding 2014, 34:1097–1107

Yingjun Zhang,Jindong Liu,Xianchun Xia, Zhonghu He

47

Allelic variation of a soluble acid invertase gene (SAI-1) and development of a functional marker in sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]

Molecular Breeding 2014, 33:721–730

Liu Yang,Nie Yuandong, Li Guiying

48

Cloning and characterization of a novel secretory root-expressed peroxidase gene from common bean (Phaseolus vulgaris L.) infected with Fusarium Oxysporum F.sp. Phaseoli.

Molecular Breeding 2014, 34:855-870

Xue RF, Wu J, Chen ML, Zhu ZD, Wang LF, Wang XM, Blair MW, Wang SM

49

Development of mapped simple sequence repeat markers from common bean (Phaseolus vulgaris L.) based on genome sequences of a Chinese landrace and diversity evaluation

Molecular Breeding 2014, 33:484-496

Chen ML, Wu J, Wang LF, Zhang XY, Blair MW, Jia JZ, Wang SM

50

Characterization of the rich haplotypes of Viviparous-1A in Chinese wheats and development of a novel sequence tagged site marker for pre-harvest sprouting resistance

Molecular Breeding 2014, 33:75-88

Y. Yang, C. L. Zhang, S. X. Liu, Y. Q. Sun, J. Y. Meng, L. Q. Xia

51

A Novel Chloroplast-Localized PentatricopeptideRepeat Protein Involved in Splicing Affects ChloroplastDevelopment and Abiotic Stress Response in Rice.

Molecular Plant 2014, 7:1329-1349

Junjie Tan, Zhenhua Tan, Fuqing Wu, Peike Sheng, Yueqin Heng, Xinhua Wang,Yulong Ren, Jiulin Wang, XiupingGuo, Xin Zhang, Zhijun Cheng, Ling Jiang, XuanmingLiu,Haiyang Wang, Jianmin Wan

52

CONSTANS-LIKE 7 (COL7) is Involved in Phytochrome B (phyB) Mediated Light-Quality Regulation of Auxin Homeostasis

Molecular Plant 2014, 7:1429–1440

Zhang, Z.Ji, R.Li, H.Zhao, T.Liu, J.Lin, C.Liu, B.

53

A Soybean Acyl Carrier Protein, GmACP,Is Important for Root Nodule Symbiosis

Molecular Plant-Microbe Interactions 2014, 27(5):415–423

Jun Wang,Katalin Tóth, Kiwamu Tanaka,Cuong T. Nguyen, Zhe Yan, Laurent Brechenmacher,Jeremy Dahmen,Mingjie Chen, Jay J.Thelen, Lijuan Qiu, Gary Stacey

54

bHLH122 is important for drought and osmotic stress resistance in Arabidopsis and in the repression of ABA catabolism.

New Phytologist 2014, 201(4):1192-1204

Liu W, Tai H, Li S, Gao W, Zhao M, Xie C and Li WX

55

DNA methylation pattern of Photoperiod-B1 is associated with photoperiod insensitivity in wheat(Triticum aestivum)

New Phytologist 2014, 2043:689-692

Han Sun, Zhiai Guo, Lifeng Gao, Guangyao Zhao, Wenping Zhang, Ronghua Zhou, Yongzhen Wu, Haiyang Wang, Hailong An and Jizeng Jia

56

DWARF3 Participates in an SCF Complex and Associates with DWARF14 to Suppress Rice Shoot Branching

Plant and Cell Physiology 2014, 55(6):1096-1109

Jinfeng Zhao, Tao Wang, Minxia Wang,Yuanyuan Liu, Shoujiang Yuan , Yanan Gao, Liang Yin, Wei Sun, Lixiang Peng, Wenhui Zhang, Jianmin Wan, Xueyong Li

57

Involvement of Arabidopsis Histone Acetyltransferase HAC Family Genes in the Ethylene Signaling Pathway.

Plant and Cell Physiology 2014, 55(2):426–435

Chao Li, Jiang Xu, Jian Li, Qingyun Li and Hongchun Yang.

58

Durable field resistance to wheat yellow mosaic virus in transgenic wheat containing the antisense virus polymerase gene

Plant Biotechnology Journal 2014, 12:447–456

Ming Chen, Liying Sun, Hongya Wu, Jiong Chen, Youzhi Ma, Xiaoxiang Zhang, Lipu Du, Shunhe Cheng,Boqiao Zhang, Xingguo Ye, Junlan Pang, Xinmei Zhang, Liancheng Li, Ida B. Andika, Jianping Chen and Huijun Xu

59

The ERF transcription factor TaERF3 promotes tolerance to salt and drought stresses in wheat.

Plant Biotechnology Journal 2014,12(4):468-79

Wei Rong, Lin Qi, Aiyun Wang, Xingguo Ye, Lipu Du, Hongxia Liang, Zhiyong Xin, Zengyan Zhang

60

The ARID-HMG DNA-binding protein AtHMGB15 is required for pollen tube growth in Arabidopsis thaliana.

Plant Journal 2014, 79(5): 741-756

Xia C, Wang YJ, Liang Y, Niu QK, Tan XY, Chu LC, Chen LQ, Zhang XQ, Ye D.

61

The SEPALLATA MADS-box Protein SLMBP21 Forms Protein Complexes with JOINTLESS and MACROCALYX as a Transcription Activator for Tomato Flower Abscission Zone Development.

Plant Journal 2014, 77:284-296

Liu D, Wang D, Qin Z, Zhang D, Yin L, Wu L, Colasanti J, Li A, Mao L.

62

The maize d2003, a novel allele of VP8, is required for maize internode elongation

Plant Molecular Biology 2014, 84:243–257

Lv H.K., Zheng J., Wang T.Y., Fu J.J., Huai J.L., Min H.W., Zhang X., Tian B.H., Shi Y.S., Wang G.Y.

63

Deep transcriptome sequencing of rhizome and aerial-shoot in Sorghum propinquum

Plant Molecular Biology 2014, 84:315-327

Ting Zhang, Xiuqin Zhao, Wensheng Wang, Liyu Huang, Xiaoyue Liu, Ying Zong, Linghua Zhu, Daichang Yang, Binying Fu, Zhikang Li

64

Detecting quantitative resistance loci (QRL) associated with resistance to rice false smut (Ustilaginoidea virens) using introgression lines.

Plant Pathology 2014, 63:365-372

Yong-li Zhou, Fan Zhang, Xue-wen Xie, Shu Wang, Xiao-zhou Liu, Ling-hua Zhu, Jian-long Xu, Zhi-kang Li.

65

The wheat ERF transcription factor TaPIE1 mediates host-resistance to both the necrotrophic pathogen Rhizoctonia cerealis and freezing stresses

Plant Physiology  2014, 164(3):1499–1514

Xiuliang Zhu, Lin Qi, Xin Liu, Shibin Cai, Huijun Xu, Rongfeng Huang, Jiarui Li, Xuening Wei, and Zengyan Zhang

66

Both PAR1 and PAR2 Promote Seedling Photomorphogenesis in Multiple Light Signaling Pathways.

Plant Physiology 2014, 164:841–852

Zhou P, Song M, Yang Q, Su L, Hou P, Guo L, Zheng X, Xi Y, Meng F, Xiao Y, Yang L, Yang J

67

Activity Levels and Expression of Antioxidant Enzymesin theAscorbate–Glutathione Cycle in Artificially Aged Rice Seed

Plant Physiology and Biochemistry 2014, 80:1-9

Guangkun Yin, Xia Xin, Chao Song, Xiaoling Chen, Jinmei Zhang, ShuhuaWu, Ruifang Li, Xu Liu, Xinxiong Lu

68

Global selection on sucrose synthase haplotypes during a century wheat breeding.

Plant Physiology. 2014, 164(4):1918-1929

Jian Hou, Qiyan Jiang, Chenyang Hao, Yuquan Wang, Hongna Zhang, Xueyong Zhang

69

FLOURY ENDOSPERM6 encodes a CBM48 domain-containing protein involved in compound granule formation and starch synthesis in rice endosperm

Plant.Journal 2014, 77(6):917-930

Peng C, Wang Y, Liu F, Ren Y, Zhou K, Lv J, Zheng M, Zhao S, Zhang L, Wang C, Jiang L, Zhang X, Guo X, Bao Y, Wan J

70

Overexpression of OsZHD1, a zinc finger homeodomain classhomeobox transcription factor, induces abaxially curledand drooping leaf in rice

Planta 2014, 239:803-816

Yang Xu, Yihua Wang, Qizhang Long, Jiexue Huang, Yunlong Wang, Kunneng Zhou, Ming Zheng, Juan Sun, Hong Chen, Saihua Chen, Ling Jiang, Chunming Wang, Jianmin Wan

71

Characterization of a Wheat R2R3-MYB Transcription Factor Gene,TaMYB19, Involved in Enhanced Abiotic Stresses in Arabidopsis.

Plant and Cell Physiology 2014, 55(10):1802-1812

Zhang L, Liu G, Zhao G, Xia C, Jia J, Liu X, Kong X.

72

Genome-wide analysis of the MADS-box gene family in Brachypodium distachyon.

PLoS ONE 2014, 9:e84781

Wei B, Zhang R, Guo J, Liu D, Li A, Fan R, Mao L, Zhang X

73

Climatic Warming Increases Winter Wheat Yield but Reduces Grain Nitrogen Concentration in East China.

PLoS ONE 2014, 94:e95108

Yunlu Tian, Chengyan Zheng, Jin Chen, Changqing Chen, Aixing Deng, Zhenwei Song, Baoming Zhang, Weijian Zhang

74

A peroxisomal long-chain Acyl-CoA synthetase from glycine max involved in lipid degradation

PLoS ONE 2014, 9(7):e100144

Lili Yu, Xiaoli Tan, Bingjun Jiang, Xuegang Sun, Shoulai Gu, Tianfu Han, Wensheng Hou

75

Maturity group classification and maturity locus genotyping of early-maturing soybean varieties from high-latitude cold regions

PLoS ONE 2014,  9(4): e94139

Hongchang Jia, Bingjun Jiang, Cunxiang Wu, Wencheng Lu, Wensheng Hou, Sun Shi, Hongrui Yan, Tianfu Han

76

Exploring MicroRNA-Like Small RNAs in the Filamentous Fungus Fusarium oxysporum

PLoS ONE 2014, 9:e104956

Rui Chen1;Nan Jiang;Qiyan Jiang;Xianjun Sun;Yong Wang;Hui Zhang;Zheng Hu

77

Novel miRNA and phasiRNA biogenesis networks in soybean roots from two sister lines that are resistant and susceptible to SCN race 4

PLoS ONE 2014, 9(10):e110051

Xu MY,Li YH,Zhang QX,Xu T, Qiu LJ,Fan YL,Wang L

78

Effects of favorable alleles for water-soluble carbohydrates at grain filling on grain weight under drought and heat stresses in wheat.

PLoS ONE 2014, 9(7):e102917

Bin Zhang, Weiyu Li, Xiaoping Chang, Runzhi Li, Ruilian Jing

79

Cloning and characterization of TaPP2AbB"-α, a member of the PP2A regulatory subunit in wheat.

PLoS ONE 2014, 9(4):e94430

Dan Liu, Ang Li, Xinguo Mao, Ruilian Jing

80

Novel NAC transcription factor TaNAC67 confers enhanced multi-abiotic stress tolerances in Arabidopsis.

PLoS ONE 2014, 9(1): e84359

Xinguo Mao, Shuangshuang Chen, Ang Li, Chaochao Zhai, Ruilian Jing

81

Characteristics and Expression Patterns of the Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) Gene Superfamily of Foxtail Millet (Setaria italica L.)

PLoS ONE 2014, 9(7):e101136

Chen Zhu., Chen Ming., Xu Zhao-shi, Li Lian-cheng, Chen Xue-ping, Ma You-zhi

82

Genetic Rearrangements of Six Wheat–Agropyron cristatum 6P Addition Lines Revealed by Molecular Markers

PLoS ONE 2014, 9(3):e91066

Haiming Han., Li Bai., Junji Su, Jinpeng Zhang, Liqiang Song, Ainong Gao, Xinming Yang, Xiuquan Li,Weihua Liu, Lihui Li

83

Identification of a Soybean MOTHER OF FT AND TFL1 Homolog Involved in Regulation of Seed Germination

PLoS ONE 2014, 9 (6):e99642

Qing Li, Chengming Fan, Xiaomei Zhang, Xu Wang, Faqiang Wu, Ruibo Hu, Yongfu Fu

84

Mapping of Quantitative Trait Locus (QTLs) that Contribute to Germination and Early Seedling Drought Tolerance in the Interspecific Cross Setaria italica × Setaria viridis

PLoS ONE 2014, 9(7):e101868

Lufeng Qie, Guanqing Jia , Wenying Zhang , James Schnable , Zhonglin Shang , Wei Li , Binhui Liu , Mingzhe Li , Yang Chai , Hui Zhi , Xianmin Diao

85

A Comprehensive Analysis of the Cupin Gene Family in Soybean (Glycine max)

PLoS ONE 2014, 9(10):e110092

Xiaobo Wang, Haowei Zhang, Yali Gao, Genlou Sun, Wenming Zhang, Lijuan Qiu

86

Allelic combinations of soybean maturity loci E1, E2, E3 and E4 result in diversity of maturity and adaptation to different latitudes

PLoS ONE 2014, 9(8):e106042

Bingjun Jiang, Haiyang Nan,  Youfei Gao, Tang  Lili , Yanlei Yue ,  Sijia Lu,  Liming Ma, Dong Cao,Shi  Sun,  Jialin Wang, Cunxiang Wu, Xiaohui Yuan, Wensheng Hou, Fanjiang Kong, Tianfu Han, Baohui Liu

87

Comparative Metabolite Profiling of Two Rice Genotypes with Contrasting Salt Stress Tolerance at the Seedling Stage

PLoS ONE 2014, 9:e108020

Xiuqin Zhao., Wensheng Wang., Fan Zhang, Jianli Deng, Zhikang Li, Binying Fu

88

Comparison of the rhizosphere bacterial communities of Zigongdongdou soybean and a high-Methionine transgenic line of this cultivar.

PLoS ONE 2014, 9(7):e103343

Jingang Liang ,  Shi Sun, Jun Ji, Haiying Wu, Fang Meng , Mingrong Zhang , Xiaobo Zheng, Cunxiang Wu, Zhengguang Zhang

89

De Novo assembly of common bean transcriptome using short reads for the discovery of drought-responsive genes

PLoS ONE 2014, 9(10):e109262

Wu J, Wang LF, Li L, Wang SM

90

Rapid development of microsatellite markers for Callosobruchus chinensis using Illumina paired-end sequencing

PLoS ONE 2014, 9(5):e95458

Duan C X, Li D D, Sun S L, Wang X M, Zhu Z D

91

Transposable element rbg induces the differential expression of opaque-2 mutant gene in two maize o2 NILs derived from the same inbred line

PLoS ONE 2014, 9:e85159

Yan Chen, Zhiqiang Zhou, Gang Zhao, Xinhai Li, Liya Song, Na Yan, Jianfeng Weng, Zhuanfang Hao, Degui Zhang, Mingshun Li, Shihuang Zhang

92

Expression of Wheat High Molecular Weight Glutenin Subunit 1Bx Is Affected by Large Insertions and Deletions Located in the Upstream Flanking Sequences

PLoS ONE 2014, 9(8):e105363

Yuke Geng, Binshuang Pang, Chenyang Hao, Saijun Tang, Xueyong Zhang, Tian Li

93

Gene-Splitting Technology: A Novel Approach for the Containment of Transgene Flow in Nicotiana tabacum.

PLoS ONE 2014, 96:e99651

Wang X-J, Jin X, Dun B-Q, Kong N, Jia S-R, Tang Q-L, Wang Z-X.

94

Digital publishing and China’s core scientific journals.

Scientometrics 2014, 98:11-22

Weihong Cheng, Shengli Ren, Ronald Rousseau.

95

Differences in rice yield and CH4 and N2O emissions among mechanical planting methods with straw incorporation in Jianghuai area, China.

Soil & Tillage Research 2014, 144:205-210

Xiaoning Hang, Xin Zhang, Chunlian  Song,  Yu  Jiang,  Aixing  Deng,  Ruiyin  He, Ming  Lu, Weijian  Zhang.

96

Mapping and validation of a dominant salt tolerance gene in the cultivated soybean (Glycine max) variety Tiefeng 8

The Plant Journal 2014, 26:358-365

Rongxia Guan, Jiangang Chen, Jinghan Jiang, Guangyu Liu, Ying Liu, Lei Tian, Lili Yu, Ruzhen Chang, Lijuan Qiu

97

Rice LTG1 is involved in adaptive growth and fitness underlow ambient temperature.

The Plant Journal 2014, 78:468-480

Guangwen Lu, Fu-Qing Wu, Weixun Wu, Hong-Jun Wang, Xiao-Ming Zheng, Yunhui Zhang, Xiuling Chen, KunnengZhou, MingnaJin, Zhijun Cheng, Xueyong Li, Ling Jiang, Haiyang Wang and Jianmin Wan

98

Rare allele of HvLox?1 associated with lipoxygenase activity in barley (Hordeum vulgare L.)

Theoretical and Applied Genetics 2014, 127:2095–2103

Ganggang Guo, Dawa Dondup, Xingmiao Yuan, Fanghong Gu, Deliang Wang, Fengchao Jia, Zhiping Lin, Michael Baum, Jing Zhang

99

Cloning of seed dormancy genes (TaSdr) associated with tolerance to pre?harvest sprouting in common wheat and development of a functional marker

Theoretical and Applied Genetics 2014, 127:855-866

Yingjun Zhang Xilei MiaoXianchun XiaZhonghu He

100

Engineering plants for aphid-resistance: current status and future perspectives

Theoretical and Applied Genetics 2014, 127:2065-2083

Xiudao Yu, Genping Wang, Siliang Huang, Youzhi Ma and Lanqin Xia

101

Fine genetic characterization of elite maize germplasm using high?throughput SNP genotyping

Theoretical and Applied Genetics 2014,127:621-631

Xun Wu, Yongxiang Li, Yunsu Shi, Yanchun Song, Tianyu Wang, Yubi Huang, Yu Li

102

Highly efficient genotyping of rice biparental population by GoldenGate assay based on parents resequencing.

Theoretical and Applied Genetics 2014, 127:297-307

Wei Chen, Haodong Chen, Tianqing Zheng, Renbo Yu, Zhikang Li, Xing Wang Deng, JianLong Xu, Hang He

103

Genetic basis of grain yield heterosis in an “immortalized F2” maize population

Theoretical and Applied Genetics 2014, 127:2149-2158

Guo, T., N. Yang, H. Tong, Q. Pan, X. Yang, J. Tang, J. Wang, J. Li, J. Yan

104

Genome-wide response to selection and genetic basis of cold tolerance in rice (Oryza sativa L.)

BMC Genetics 2014, 15:55

Fan Zhang, Xiu-Fang Ma, Yong-Ming Gao, Xian-Bin Hao, Zhi-Kang Li

105

a-Glucosidase inhibitory activity of protein-rich extracts from extruded adzuki bean in diabetic KK-Ay mice

Food & Function 2014, 5:966-971

Yang Yao, Xuzhen Cheng, Guixing Ren

106

Fate of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside during wheat milling and Chinese steamed bread processing.

Food Control 2014, 44: 86-91

Huijie Zhang, Bujun Wang

107

Transcript suppression of TaGW2 increased grain width and weight in bread wheat.

Functional & Integrative Genomics 2014,14(2):341-349

Yantao Hong, Longfei Chen, Li-pu Du, zhenqi Su, Jinfen Wang, Xingguo Ye, Lin qi, Zengyan Zhang

108

ABI-like transcription factor gene TaABL1 from wheat improves multiple abiotic stress tolerances in transgenic plants

Functional & Integrative Genomics 2014,14:717–730

Dong-Bei Xu & Shi-Qing Gao & You-Zhi Ma & Zhao-Shi Xu & Chang-Ping Zhao ,Yi-Miao Tang & Xue-Yin Li & Lian-Cheng Li & Yao-Feng Chen & Ming Chen

109

Biparental Resequencing Coupled With SNP Genotyping of a Segregating Population Offers Insights Into the Landscape of Recombination and Fixed Genomic Regions in Elite Soybean

G3:Genes-Genomes-Genetics 2014, 4(4):553-560

Ying-hui Li, Yu-lin Liu, Jochen C. Reif, Zhang-xiong Liu, Bo Liu, Michael F. Mette, Ru-zhen Chang, Li-juan Qiu

110

Identification of active VQ motif-containing genes and the expression patterns under low nitrogen treatment in soybean

Gene 2014, 543(2):237-243

Xiaobo Wang, Haowei Zhang, Genlou Sun, Yuan Jina, LiJuan Qiu,

111

Antioxidant and immunoregulatory activity of alkali-extractablepolysaccharides from North American ginseng

International Journal of Biological Macromolecules 2014, 65:357-361

Xiaona Yu, Xiushi Yang, Bo Cui, Lijun Wang, Guixing Ren

112

Isolation and Characterization of the Brassinosteroid Receptor Gene (GmBRI1) from Glycine max

International Journal of Molecular Science 2014, 15(3):3871-3888

Miao Wang, Shi Sun, Cunxiang Wu, Tianfu Han, Qingyu Wang

113

ZmCIPK21, A Maize CBL-Interacting Kinase, Enhances Salt Stress Tolerance in Arabidopsis thaliana

International Journal of Molecular Sciences 2014, 15:14819-14834

Chen X., Huang Q., Zhang F., Wang B., Wang J., Zheng J.

114

Antioxidant and immunoregulatory activity of polysaccharides from quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

International Journal of Molecular Sciences 2014, 15:19307-19318

Yang Yao, Zhenxing Shi, Guixing Ren

115

Functional Analyses of an E3 ligase Gene AIP2 from Wheat (Triticum aestivum L.) in Arabidopsis revealed its roles in seed germination and pre-harvest sprouting

Journal of Integrative  Plant Biology 2014, 56(5):480-491

Dong-Yao Gao, Zhao-Shi Xu,Yong-Wei Sun, You-Zhi Ma and Lan-Qin Xia

116

Haplotype variation of Green Revolution gene Rht-D1 during sheat domestication and improvement

Journal of Integrative Plant Biology 2014, 56:774-780

Chihong Zhang, Lifeng Gao, Jiaqiang Sun, Jizeng Jia and Zhenglong Ren

117

Meta-analysis and candidate gene mining of low-phosphorus tolerance in maize

Journal of Integrative Plant Biology  2014, 56(3):262-270

Zhang H, Uddin MS, Zou C, Xie C, Xu Y and Li WX

118

Molecular characterization and expression analysis of Triticum aestivum squamosapromoter binding proteinbox genes involved in ear development.

Journal of Integrative Plant Biology  2014,

Zhang B, Liu X, Zhao G, Mao X, Li A, Jing R

119

Differences in soil organic carbon stocks and fraction distributions between rice paddies and upland cropping systems in China

Journal of Soils and Sediments  2014, 56:571–581

Shan HuangXiaohua PanJia GuoChunrong QianWeijian Zhang

120

DWARF3 participates in an SCF complex and associates with DWARF14 to suppress rice shoot branching.

Plant Cell Physiology 2014, 14:89–98

Zhao J, Wang T, Wang M, Liu Y, Yuan S, Gao Y, Yin L, Sun W, Peng L, Zhang W, Wan J, Li X

121

Albino midrib 1, encoding a putative potassium efflux antiporter,affects chloroplast development and drought tolerance in rice.

Plant Cell Reports 2014, 55(6):1096-1109

Peike Sheng, Junjie Tan, MingnaJin, Fuqing Wu, Kunneng Zhou, Weiwei Ma, YueqinHeng, Jiulin Wang, XiupingGuo, Xin Zhang, Zhijun Cheng, Linglong Liu,Chunming Wang,Xuanming Liu, Jianmin Wan

122

Gene SGL, encoding a kinesin-like protein with transactivation activity,is involved in grain length and plant height in rice

Plant Cell Reports 2014, 33:1581-1594

Wu T, Shen Y, Zheng M, Yang C, Chen Y, Feng Z, Liu X, Liu S, Chen Z, Lei C, Wang J, Jiang L, Wan J

123

EF8 is involved in photoperiodic flowering pathwayand chlorophyll biogenesis in rice.

Plant Cell Reports 2014, 33(2):235-244

Zhiming Feng, Long Zhang,Chunyan Yang, Tao Wu, JiaLv, Yilin Chen, Xi Liu, Shijia Liu, Ling Jiang, Jianmin Wan

124

Effective Resistance to Wheat Stripe Rust in a Region with High Disease Pressure

Plant Disease 2014, 33:2003–2014

B. Bai,J. Y. Du, Q. L. Lu, C. Y. He, L. J. Zhang, and G. Zhou,X. C. Xia, Z. H. HeC. S. Wang,

125

Overexpression of Folate Biosynthesis Genes in Rice (Oryza sativa L.) and Evaluation of Their Impact on Seed Folate Content.

Plant Foods for Human Nutrition 2014, 7:891

Dong W, Cheng ZJ, Lei CL, Wang XL, Wang JL, Wang J, Wu FQ, Zhang X, Guo XP, Zhai HQ, Wan JM.

126

Mung bean decreases plasma cholesterol by up-regulation of CYP7A1

Plant Foods for Human Nutrition 2014, 69(4):379-385

Yang Yao, Liu Hao, Zhenxing Shi, Lixia Wang, Xuzhen Cheng, Suhua Wang, Guixing Ren

127

Identification of quantitative trait loci underlying plant height and seed weight soybean

Plant Genome 2014, 69:134-136

Liu YL,Li YH,Reif JC,Mette MF,Liu ZX,Liu B,Zhang SS,Yan L,Chang RZ, and Qiu LJ

128

Genome-wide Analysis of C3H Zinc Finger Transcription Factor Family and Their Drought Responses in Aegilops tauschii

Plant Molecular Biology Reporter 2014, 32:1241-1256

An-Long Jiang, Zhao-Shi Xu, Guang-Yao Zhao, Xiao-Yu Cui, Ming Chen, Lian-Cheng Li, You-Zhi Ma

129

OsLOX2, a rice type Lipoxygenase, confers opposite effects on seed germination and longevity,

Transgenic Research 2014, 23:643–655

Jiexue Huang, MaohongCai, Qizhang Long, Linglong Liu, Qiuyun Lin, Ling Jiang, Saihua Chen, Jianmin Wan

 

Print』『Close