Location: HOME» About ICS» Leadership

Qian QIAN

Date:2020-05-12Author:Source:

Qian Qian
General Director of ICSCAAS
Institute of Crop Sciences
No.12 Zhongguancun South Street
Beijing, 100081, China
Tel:86-10-82108563
Fax:86-10-82105819
Email:qianqian@caas.cn

Print』『Close